Voreres que expliquen l'evolució de la ciutat

Hi ha algunes ciutats que tenen unes voreres molt homogènies, sense gaire varietat, però no és el cas de Dublin, on el paviment per on caminen els vianants presenta un ampli ventall de formes que il·lustren perfectament l’evolució de la capital irlandesa al llarg del temps. TEXT.