Ponts del Liffey: tots els estils, tots els formats

Històricament, el riu Liffey ha separat Dublin en dues meitats, el sud benestant i el nord obrer, i el fet que antany no hi hagués gaires ponts dificultava la interacció entre ribes; amb tot, durant les darreres dècades la ciutat s’ha homogeneïtzat una mica, en part gràcies al flux facilitat pels ponts nous. TEXT.