Paret de la Bondat, la solidaritat dels abrics

La Paret de la Bondat, la solidaritat tèxtil que permet de deixar abrics o roba sobrera en un penjador perquè l'utilitzi gent sense recursos. La iniciativa té l'origen en la fredorada que va afectar l'Iran l'hivern del 2015, quan molts iranians van penjar abrics sobrers per als qui en tinguessin de menester. TEXT.