Els negocis d'antany que sobreviuen a les façanes

Per a bé o per a mal, Dublin ha canviat molt durant el darrer segle i hom hi pot trobar els mateixos comerços de qualsevol altra ciutat important; tanmateix, aixecant la vista, algunes façanes en fan reviure el passat comercial atès que encara hi ha escrit el nom dels negocis que antany ocupaven l'edifici. TEXT.