Llaunes, gots... S'ho deixen tot pels llocs

Als carrers de Dublin hom hi troba tota mena d'envasos -gots, llaunes i ampolles-, tot i que no es deixen de qualsevol manera, sinó que hi ha unes pautes molt concretes a l'hora de desfer-se'n. Destaquen els envasos clavats a les reixes del Dublin georgià i a les pilones de les voreres. TEXT.