Pubs tan coneguts que donen nom a cruïlles

La qüestió de les adreces és una mica complicada i és per això que, a Dublin, el més fàcil a l'hora de donar indicacions sobre on és un lloc concret és oblidar-se de carrers i de números i dir el nom del pub més conegut de la zona, alguns dels quals, fins i tot, donen nom a la cruïlla on estan situats. TEXT.