Sant Patrici, paradoxal com una... catedral

Dublin té tres catedrals i la més imponent està dedicada al Sant Patró de la catòlica Irlanda, Sant Patrici. Paradoxalment, la catedral pertany a l'Església anglicana i al seu interior hi ha tot de parafernàlia de l'imperi britànic, amb Union Jacks a mansalva i poppies dedicats als morts per l'imperi. TEXT.