Copyright

Només es permet l’ús del material audiovisual de Liffey TV via inserció del vídeo de Vimeo al web, sense modificacions ni logos o marques d’aigua d’altri. Per a qualsevol altra mena de reproducció (emissió per televisió, part d’un reportatge d’altri, etc.), s’haurà de rebre l’autorització de Liffey TV via email o xarxes socials.

The use of Liffey TV audiovisual material is only permitted via the insertion of the Vimeo video on the web, without modifications or third parties logos or watermarks. For any other type of reproduction (television broadcast, part of a third party documentary, etc.), Liffey TV's authorization must be received via email or social networks.