Avís Legal

Liffey TV no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin ser causats per la falta d’exactitud, autenticitat i actualitat de la informació d’aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en que pugui incórrer tant la informació com les manifestacions publicades en aquesta pàgina web o la informació derivada d’enllaços externs.

Liffey TV no es fa responsable dels escrits dels col·laboradors i/o lectors. 

No es garanteix que les pàgines web i els servidors on estan allotjats estiguin lliures de virus o d’altres elements que puguin malmetre o alterar el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris enviats a tercers. Per això, no s’accepta cap tipus de responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l’accés a la web.